המדד המשולב לחודש פברואר
המדד המשולב למצב המשק ירד בחודש פברואר ב- 0.1 אחוזים, לאחר שבחודש ינואר לא השתנתה התפתחות המדד מבטאת, גם החודש, את המשך התנודות סביב רמת הפעילות המשקית הממותנת.
אשר לרכיבי המדד: המכירות ברשתות השיווק פחתו בפברואר ב- 3 אחוזים, לאחר שגדלו ב- 5 אחוזים בחודש הקודם. מדד היבוא עלה בפברואר ב- 9 אחוזים, לאחר שבינואר ירד ב- 7 אחוזים. כזכור, הירידה בינואר משקפת, בין השאר, עיצומים שהיו במכס בחודש זה (לצורך חישוב המדד המשולב בחודשיים האחרונים, תוקנו נתוני היבוא בהתאם). מדד הייצור התעשייתי ירד בינואר באחוז, לאחר שבדצמבר 1998 גדל ב- 0.3 אחוזים.
 
 
לתשומת ליבכם: נתוני המדד המשולב בחודשים האחרונים עודכנו:
                                                            נתון קודם                     נתון מעודכן                                           ינואר                            0.2                                0