ירידה של 0.1 אחוזים במדד המשולב
לבחינת מצב המשק בפברואר
 
המדד המשולב למצב המשק ירד בפברואר בכ- 0.1 אחוזים, לאחר שלא נרשם בו שינוי בחודש הקודם. התפתחות זו של המדד משקפת אי-שינוי ברמת הפעילות במשק.
 
אשר לרכיבי המדד: המכירות ברשתות השיוור גדלו בפברואר בכ- 1.5 אחוזים, לאחר שגדלו בכ- 2 אחוזים בחודש הקודם. מדד היבוא ירד בפברואר בכ- 0.2 אחוזים, לאחר שירד בכ- 10.2 אחוזים בחודש הקודם, מדד הייצור התעשייתי ירד בינואר ב- 1.6 אחוזים, לאחר ירידה של כ- 0.6 אחוזים בחודש הקודם.
 
 
 
לתשומת ליבכם: נתוני המדד המשולב לחודשים הקודמים עודכנו:
 
 
 
נתון קודם
נתון מעודכן
1997
ינואר
0.0
0.1
 
פברואר
0.5
0.4
 
מאי
0.8
0.9
 
יולי
0.4
0.3
 
אוקטובר
0.3-
0.2-
 
דצמבר
0.1
0.1-
1998
ינואר
0.5
0.0