המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש אוקטובר ירד ב- 0.4%
המדד המשולב החדש למצב המשק ירד באוקטובר ב- 0.4 אחוזים, לאחר יציבות בספטמבר1. הירידה משקפת את המשך המיתון בפעילות העסקית, מיתון שהחל לפני כשנה.
אשר לרכיבי המדד: מדד היבוא עלה באוקטובר ב- 3.5 אחוזים, לאחר שבספטמבר ירד ב- 6.7 אחוזים. מדד הייצור התעשייתי עלה בספטמבר ב- 1.2 אחוזים, לאחר ירידה ב- 1.8 באוגוסט. מדד הפדיון של המסחר והשירותים ירד בספטמבר ב- 0.6 אחוזים, בהמשך לירידתו ב- 3.6 אחוזים בחודש הקודם.
---------------------------------------------------------
1בחישוב המדד המשולב מובאים בחשבון שינויים ברכיביו (מנוכי העונתיות) הן בחודש השוטף והן בחודשים אחדים בפיגור, ונכלים בו גם תיקונים רטרואקטיביים ברכיבים אלה.
 
המדד המשולב למצב המשק "S"  ורכיביו (א)
(נתונים מנוכה עונתיות)
תאריך
 
מדד יצור תעשייתי
מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים
מדד היבוא למעט נכסי השקעה (ב)
משרות שכירים בסקטור העסקי (ג)
(אלפים)
מדד "S" (ד)
שיעור השינוי ב- "S" (באחוזים)
ממוצע שנתית
1994
 
100.7
91.7
90.7
1,342
100
9.4
1995
 
108.5
99.9
100.2
1,439
107.9
7.9
1996
 
113.7
160.2
107.3
1,513
114.7
6.3
1997
 
116.1
111.0
110.6
1,547
117.5
2.5
1998
 
119.6
116.0
115.2
1,557
120.8
2.9
1999
 
120.9
123.6
122.6
1,588
123.5
2.3
2000
 
133.0
137.0
140.1
1,645
131.7
6.6
ממבוצע רבעוני
1999
I
116.9
118.3
117.0
1,579
121.2
0.7-
 
ІI
118.4
120.5
122.8
1,583
122.5
1.0
 
III
123.2
125.4
125.4
1,586
125.5
2.5
 
IV
124.9
130.2
125.1
1,602
127.0
1.2
2000
I
128.4
132.0
130.3
1,624
128.5
1.2
 
ІI
134.1
136.5
136.8
1,642
131.7
2.5
 
III
135.8
140.5
146.2
1,662
134.6
2.2
 
IV
133.6
138.9
147.0
1,651
133.4
1.0-
2001
I
132.2
136.0
140.2
1,662
132.0
1.0-
 
ІI
127.3
134.3
131.2
1,655
128.9
2.4-
 
III
125
133.6
127.4
1,616
126.4
1.9-
ממוצע חודשי
2000
מאי
135.8
136.3
143.9
1,641
130.8
0.8
 
יוני
135
138.6
135.6
1,646
131.7
0.7
 
יולי
134.7
139.6
145.9
1,655
133.0
1.0
 
אוגוסט
137.5
140.2
145.9
1,660
133.8
0.6
 
ספטמבר
135.1
141.8
146.7
1,670
134.6
0.6
 
אוקטובר
135.4
139.1
153.4
1,657
134.9
0.2
 
נובמבר
132.5
138.5
148.4
1,648
134.2
0.5-
 
דצמבר
133.0
139.0
139.0
1,649
133.4
0.6-
 
ינואר
134.5
140.4
143.5
1,661
133.2
0.1-
2001
פברואר
131.5
132.6
140.0
1,660
132.3
0.6-
 
מרץ
130.7
135.1
137.2
1,667
132.0
0.3-
 
אפריל
131.2
136.7
140.2
1,662
131.2
0.6-
 
מאי
127.8
134.7
134.3
1,658
130.9
0.3-
 
יוני
123
131.6
119.2
1,645
128.9
1.5-
 
יולי
126.1
137.2
130.5
1,622
127.6
0.9-
 
אוגוסט
123.8
132.2
130.2
1,610
126.4
1.0-
 
ספטמבר
125.3
131.4
121.5
 
126.4
0.0
 
אוקטובר
 
 
125.7
 
125.9
0.4-
(א)    הלוח מופיע בכתובתנו ב- Internet
(ב)    כולל יבוא מוצרי צריכה סה"כ תשומות לייצור, למעט דלק ויהלומים, ברוטו. בסיס מדד היבוא הוחלף ל: 100=1995.
(ג)      מינואר 1993 השתנה שמייצג את שוק העבודה הוא "סה"כ משרות שכירים בסקטור העסקי". לפני ינואר 1993 המשתנה הוא "הזמנות לעובדים".
(ד)    הנתון ההוא ממוצע נע של 3 חודשים, לכן הנתון הרבעוני הוא כל תצפית שלישית של הנתון החודשי.