דברי הנגיד במיפגש עם העובדים לקראת ראש השנה
עובדות ועובדים יקרים,
בשנה האחרונה התכווץ המשק הישראלי בעקבות ההאטה בעולם, המשבר בשוק ההון בארה"ב, ובהשפעת האירועים הבטחוניים. האטה זו בפעילות הכלכלית לא יכלה שלא לחלחל למערכת הפיננסית.
במקביל התפתח השנה איום במשבר פיננסי. שוק מט"ח מילא במחזה זה תפקיד מפתח, ולצידו כיכב שוק איגרות החוב אשר צריך היה לספוג את מימון הגרעונות הגדולים בתקציב המדינה.
לבנק ישראל אחריות מיוחדת בהתמודדות עם בעיות אלה, אשר נכפו על המשק הישראלי:
X ראשית, אנחנו משתפים פעולה עם הממשלה בנסיון לקצר, ככל האפשר, את תקופת ההאטה במשק, ע"י נסיון לתאום יותר הדוק של תמהיל המדיניות הכלכלית במטרה להוריד את כל שערי הריבית במשק. תיאום זה לא עלה יפה במחצית הראשונה של השנה מאחר והממשלה לא הצליחה לעמוד בהתחייבותה להוריד את הגרעון. עם זאת עלינו להיות פתוחים לאפשרות שניתן יהיה לעשות זאת בצורה יותר מוצלחת בעתיד.
בקטע זה של הפעילות במשק פעלנו גם במסגרת היעוץ הכלכלי לממשלה הן בהמלצות לנהל מדיניות תקציבית אחראית התומכת בהשקעות ובצמיחה והן בהעלאת הצעות מפורטות למדיניות לעידוד התעסוקה. בתחום זה פעילה, כידוע, מח' המחקר.                                                                 X שנית, שיתפנו פעולה עם הממשלה כדי להחזיר את היציבות הפיננסית במשק. למעשה אנחנו הובלנו את ההתמודדות הזאת, כאשר הממשלה אימצה את הגישה שלנו כי באין יציבות – אין פעילות כלכלית תקינה.                                                                                                    שלישית: המציאות הכלכלית הקשה מעיקה גם על מערכת הבנקאות. שיעורי הרווח קטנים ויש בנקים המדווחים על הפסדים. מצב עניינים זה לא נוצר, כמובן, ע"י הפיקוח על הבנקים. הפיקוח לא עומד מאחורי המשבר בעולם, הוא לא מעצב את המדיניות הבטחונית של ישראל, והוא איננו שותף להחלטות על מתן אשראי בבנקים. מאידך הוא ממלא את תפקידו בכך שהוא דורש מהבנקים להיערך בצורה אחראית למצב שנוצר, בעקבות ביקורות שהוא עורך, ובכך הוא תורם לשמירת יציבותם של הבנקים למען המפקידים.
המקרה האחרון של הבנק לפיתוח התעשיה ממחיש עד כמה בנק ישראל הוא חלק מהמערכת. האחריות למצב הבנק, כמו האחריות לגורלו של כל מיפעל עסקי, מוטלת על שכמי הבעלים והמנהלים, ובידיהם נתונות כל הסמכויות. במקרה של הבנק לפיתוח התעשיה הבעלים, כידוע, היא הממשלה, והפיקוח על הבנקים חזר ותבע ממנה, בחודשים האחרונים, לפעול כדי לייצב את הבנק. אנחנו יכולים לסייע במידה מוגבלות, בעצה ובמעשה, ובמידה שהחוק מסמיך אותנו, ואם הבנק לפיתוח התעשיה יכל היה להשיב למפקידים את כספם, גם לאלה שרצו לקבלו לפני המועד, הרי זה רק בגלל שמילאנו את תפקידנו כמלווה של מוצא אחרון. למחשבה ולפעולה בנושא זה הקדיש צוות בינמחלקתי,                                                                                                  X הפיקוח על הבנקים, המחלקה המשפטית, המחלקה המונטרית והחשבות – שעות ארוכות בשבועות האחרונים, והמלאכה עדיין לא הסתיימה.
ארועי השנה האחרונה הוכיחו שוב עד כמה חשוב למשק הישראלי לשמור על עצמאותו של בנק ישראל. למרות האיומים, בחקירה ובדרכים אחרות, אנחנו נעשה את המוטל עלינו ונשמור על מעמדו של הבנק לטובת עתידה של מדינת ישראל.
לבסוף ברצוני לשבח את פעילותו של ועד העובדים החוזר ופונה לעובדים לסייע במיפעל התנדבותי התומך, בצורות שונות, במשפחות הנתונות במצוקה. ראוי שכולנו ניתן לו את ידינו.
                                                                                                שנה טובה
                                                                                          שנת שלום ויציבות
                                                                                                שנת צמיחה