הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 34/23 לאספקת שירותי ייעוץ לפרויקט החלפת מערכת ספר ראשי (GL) ודיווחים חשבונאיים

מספר: 34/23
תאריך פרסום: 03/09/2023
תאריך עדכון: 29/10/2023
תחום: כללי ואחר

08.10.2023- נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה, מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 19 באוקטובר 2023 בשעה 12:00

16.10.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 31 באוקטובר 2023 בשעה 12:00

29.10.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 05 בנובמבר 2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 05/11/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/10/2023