הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תשלומים מידיים ושימוש בשירות אדי"ב בהתאם לתקנה 3(29)

מספר: H1116
תאריך פרסום: 04/09/2023
תאריך עדכון: 04/09/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם מרכז סליקה בנקאי כספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית. היקף התקשרות מקסימלי: 50,000 ₪ לשנה לא כולל מע"מ. תקופת התקשרות: כל עוד מרכז הסליקה הבנקאי הינו הגוף היחיד המבצע סוגי שירותים אלו

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 03/09/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023