הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ייעוץ חשבונאי בנושאים ייחודיים לבנקים מרכזיים

מספר: 16-23
תאריך פרסום: 09/07/2023
תאריך עדכון: 09/07/2023

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת kenneth sullivan לצורך ייעוץ חשבונאי בנושאים ייחודיים לבנקים מרכזיים. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק חוץ שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוו"ד המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 30 ביולי 2023 בשעה 12:00.

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 30/07/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 09/07/2023