הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חברות במועדון טוב בהתאם לתקנה 3(29)

ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי מדינה כספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

היקף התקשרות: כ-12,500,000 ש"ח לא כולל מע"מ

תקופת התקשרות: 31.12.2027

החלטה התקבלה בנובמבר 2022
מספר: H1067
תאריך פרסום: 30/01/2023
תאריך עדכון: 30/01/2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 31/12/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/01/2023