הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התקשרות המשך לצורך שירותי בדיקת תוכנה בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)

מספר: H1113
תאריך פרסום: 04/09/2023
תאריך עדכון: 04/09/2023

אושרה התקשרות עם חברת טסנת בדיקות תוכנה בע"מ מטעמי יעילות וחיסכון. היקף התקשרות מקסימלי: כ-1,200,000 ש"ח לא כולל מע"מ, תקופת התקשרות : 30.06.2024 או עד הסדרת ההתקשרות עם הזוכים במכרז החדש וסיום תהליך החפיפה, המוקדם מבניהם

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 03/09/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023