הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ריביות ועמלות

ריבית ממוצעת על משכנתאות צמודות למדד

ריבית ממוצעת על משכנתאות צמודות למדד

בכל חודש מפרסם בנק ישראל את הריביות הממוצעות על המשכנתאות במסלולים צמודים ושאינם צמודים לפי תקופות שונות, וזאת בהתאם לדיווחים שמתקבלים מהבנקים השונים. ריביות אלו משקפות את הממוצעים והשינויים בשוק המשכנתאות, ומשפיעות באופן ישיר על גובה עמלת פירעון מוקדם שעליכם לשלם בעת מיחזור משכנתה או סילוק משכנתה.
R1310108
ריבית ממוצעת על משכנתאות במגזר השקלי הלא צמוד

ריבית ממוצעת על משכנתאות במגזר השקלי הלא צמוד

ריבית ממוצעת על משכנתאות במגזר השקלי הלא צמוד
לחוק המלא
לא נמצאו פריטים מתאימים
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 05/12/2022