הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דוח חודשי על הלוואות לדיור- מידע על הריבית

דוח חודשי על הלוואות לדיור- מידע על הריבית

​החל מיום 1.7.2011 מדווחים הבנקים נותני משכנתאות את הדוח שבנושא במתכונת דיווח שונה מהדיווחים שהיו עד ליום 30.6.2011.
בדוח אנו מפרסמים את פעילות שלושת מגזרי ההצמדה. בדוח מופיעים 12 גיליונות אקסל. ​​​​

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 18/12/2022