הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

ריבית ממוצעת בסיסית בחח"ד (פריים)

ריבית ממוצעת בסיסית בחח"ד (פריים)

נתון ממוצע חודשי משוקלל לפי מספר הימים בהם הריבית הייתה בתוקף.
המקור: דיווחי שלושת הבנקים הגדולים למפקח על הבנקים.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 27/12/2022