הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

שאלות ותשובות - מגבלות למתן הלוואות לדיור

מספר שו"ת 2676

שאלות ותשובות - מגבלות למתן הלוואות לדיור

תאריך פרסום: 06/10/2021
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: