הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הנחיות המפקח על הבנקים בנושא שוק הלוואות לדיור

מספר שו"ת

הנחיות המפקח על הבנקים בנושא שוק הלוואות לדיור

תאריך פרסום: 26/07/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלוואות לדיור
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 12/12/2022