הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אימות חשבונות של לקוחות

שם ההוראה

אימות חשבונות של לקוחות

תאריך פרסום: 29/11/2023
מספר הוראה: 354
מספר חוזר: 2764
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: ניהול ובקרה
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 15/04/2024