הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

מכתב הבהרה בנוגע למשלוח הודעות בדבר פירוט עסקאות בכרטיסי אשראי בתקשורת

מכתב בנושא:

מכתב הבהרה בנוגע למשלוח הודעות בדבר פירוט עסקאות בכרטיסי אשראי בתקשורת

תאריך פרסום: 18/06/2020
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: