הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

אירוע נגיף הקורונה - דגשים פיקוחיים לשינויים נוספים בתנאי הלוואה

מכתב בנושא:

אירוע נגיף הקורונה - דגשים פיקוחיים לשינויים נוספים בתנאי הלוואה

תאריך פרסום: 10/10/2020
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: