הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור

טיוטה מספר 111481

ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור

תאריך פרסום: 18/05/2023
תאריך תוקף: 01/06/2023
מספר חוזר:
תחום: ציות ואיסור הלבנת הון
נושא: איסור הלבנת הון

העדכון עוסק בשלושה נושאים עיקריים:

  • התאמה לסטנדרטים הבינלאומיים בכל הקשור להעברות בינלאומיות זאת בהמשך לדוח המעקב של ה- FATF על מדינת ישראל.
  • הרחבת נספח ב'2 המסדיר את הליכי הזיהוי באפליקציות התשלומים כך שיתאפשר לעשות שימוש באמצעי תשלום שהונפק על ידי גופים בעלי רישיון למתן שירותים פיננסיים שחל על פעילותם צו איסור הלבנת הון.
  • הארכת פרק הזמן בו ניתן לפתוח חשבון באמצעות תעודת עולה מ- 30 יום ל- 90 יום

 

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 18/05/2023