הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

חשבונות משותפים - תנאי "היוותרות בחיים" וטיפול בהתחייבויות קיימות בפטירה (הוראת נב"ת 434)

טיוטה מספר 111480

חשבונות משותפים - תנאי "היוותרות בחיים" וטיפול בהתחייבויות קיימות בפטירה (הוראת נב"ת 434)

תאריך פרסום: 17/05/2023
תאריך תוקף: 31/05/2023
מספר חוזר:
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 17/05/2023