הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

טיוטת עדכון לקובץ השו"ת בנושא מדידה והלימות הון

טיוטה בנושא

טיוטת עדכון לקובץ השו"ת בנושא מדידה והלימות הון

תאריך פרסום: 15/02/2023
תאריך אחרון להערות: 22/02/2023
מספר: 111475
שם פרסום:

טיוטת עדכון לקובץ השו"ת בנושא מדידה והלימות הון הכולל הבהרה לעניין סיווג "איגוד ערים" כהגדרתו בחוק איגוד ערים תשט"ו-1955, כישות סקטור ציבורי.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 16/02/2023