הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

עדכון הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 471 "תיקון וביטול רישומים על ידי חברות כרטיסי אשראי"

טיוטה בנושא

עדכון הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 471 "תיקון וביטול רישומים על ידי חברות כרטיסי אשראי"

תאריך פרסום: 13/01/2022
תאריך אחרון להערות: 27/01/2022
מספר:
שם פרסום:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/12/2022