הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

טיוטת קווים מנחים בנושא ניהול הסיכון התפעולי

שם החוזר

טיוטת קווים מנחים בנושא ניהול הסיכון התפעולי

תאריך פרסום: 28/08/2006
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2191
תחום:
נושא: