הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

שימוש במידע לפי חוק שיקים ללא כיסוי, ומענה לפניות אודות הגבלה מיוחדת

מספר הוראה 430

שימוש במידע לפי חוק שיקים ללא כיסוי, ומענה לפניות אודות הגבלה מיוחדת

תאריך פרסום: 24/09/2017
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: שיקים ללא כיסוי
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 25/12/2022