הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

כללי סליקת שיקים (שמירת שיקים) - התשע"ו 2016

מספר הוראה 168

כללי סליקת שיקים (שמירת שיקים) - התשע"ו 2016

תאריך פרסום: 15/08/2021
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: אמצעי תשלום
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/11/2022