הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

שיתוף התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי בתהליך הערכת הוגנות במערכת הבנקאות

מכתב בנושא:

שיתוף התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי בתהליך הערכת הוגנות במערכת הבנקאות

תאריך פרסום: 14/03/2022
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: