הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

מצב מיוחד בעורף - הבהרה לגבי תקופת השהייה - בנקים מסחריים

מכתב בנושא:

מצב מיוחד בעורף - הבהרה לגבי תקופת השהייה - בנקים מסחריים

תאריך פרסום: 01/01/2020
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: