הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

אסדרה צרכנית

כותרת משנה לאסדרה צרכנית

כותרת משנה לאסדרה צרכנית

התפקיד העיקרי של בנק ישראל הוא לשמור על ערך הכסף, כלומר על יציבות המחירים. תפקידים נוספים הם תמיכה בהשגת מטרות אחרות של המדיניות הכלכלית של הממשלה, במיוחד צמיחה, תעסוקה וצמצום פערים חברתיים – וכן ביציבותה של המערכת הפיננסית ערך הכסף, כלומר על יציבות המחירים. תפקידים נוספים המחירים לא המדיניות הכלכלית של...

לתשומת ליבך, להלן רשימת נושאים הקשורים לתחום ההסדרה הצרכנית. באפשרותך לבחור נושא מהרשימה שלהלן:

סינון לפי תחום

חקיקה35

הלוואות וחובות

מדיניות0

לא נמצאו פריטים מתאימים

הוראות ניהול בנקאי תקין36

חוזרים13

מכתבים14

הוראות הדיווח לציבור0

לא נמצאו פריטים מתאימים

הוראות הדיווח לפיקוח0

לא נמצאו פריטים מתאימים

הוראות הדיווח לציבור עד ליום 31.12.20210

לא נמצאו פריטים מתאימים

הוראות הדיווח לציבור עד ליום 30.9.20180

לא נמצאו פריטים מתאימים

הוראות הדיווח לציבור עד ליום 30.9.20150

לא נמצאו פריטים מתאימים
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/12/2022