הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

פרק י"ד - הלוואות לדיור

  פרק י"ד - הלוואות לדיור קובץ Excel עודכן ביום
לוח י"ד-1.1 ביצועים לפי שיעור המימון (LTV)  
לוח י"ד-1.2 ביצועים לפי מגזרי הצמדה וחלוקה בין ריבית קבועה ומשתנה  
לוח י"ד-1.3 ביצועים לפי שווי הנכס הנרכש  
לוח י"ד-1.4 ביצועים לפי שיעור החזר מהכנסה  
לוח י"ד-2 הלוואות בבטחון דירת מגורים - ביצועים, ביצועים לפי שיעור המימון (LTV) ומיחזורים  
לוח י"ד-3 הלוואות לדיור - אשראי שמוחזר (בתוך הבנק)  
הלוואות למטרת מגורים      
לוח י"ד-4.1 יתרות הלוואות למטרת מגורים לפי בסיסי הצמדה (מאזני וחוץ מאזני)  
לוח י"ד-4.2  
יתרות הלוואות למטרת מגורים לפי גודל האשראי של הלווה
 
לוח י"ד-5 הלוואות בבטחון דירת מגורים - יתרות, יתרות הלוואות (מאזני וחוץ מאזני)  
לוח י"ד-6 הלוואות למטרת מגורים לפי מידת גביה (שאינן באחריות התאגיד הבנקאי), יתרות הלוואות וביצועים בחודש  
לוח י"ד-11 הלוואות שניתנו למטרת מגורים - לפי מגזרי הצמדה (בעבר ז-6)  
לוח י"ד-11.1 מט"י צמוד מדד -מידע על הריבית (בעבר ז-6.1)  
לוח י"ד-11.2  
מט"י לא צמוד -מידע על הריבית (בעבר ז-6.2)
 
לוח י"ד-11.3 מט"ח וצמוד מט"ח -מידע על הריבית (בעבר ז-6.3/4)  
לוח י"ד-12 הלוואות שניתנו בביטחון דירת מגורים (שלא למטרת מגורים) - לפי מגזרי הצמדה (בעבר ז-7)  
לוח י"ד-12.1 מט"י צמוד מדד -מידע על הריבית (בעבר ז-7.1)  
לוח י"ד-12.2 מט"י לא צמוד -מידע על הריבית (בעבר ז-7.2)  
לוח י"ד-12.3 מט"ח וצמוד מט"ח -מידע על הריבית (בעבר ז-7.3/4)  
שיעור הריבית על הלוואות למטרת מגורים לפי תקופות לפירעון, שיעור המימון (LTV) ושיעור החזר מהכנסה      
לוח י"ד-13.1 מגזר צמוד מדד - שיעור הריבית על הלוואות למטרת מגורים לפי תקופות לפירעון, שיעור המימון (LTV) ושיעור החזר מהכנסה  
לוח י"ד-13.2  
מגזר לא צמוד - שיעור הריבית על הלוואות למטרת מגורים לפי תקופות לפירעון, שיעור המימון (LTV) ושיעור החזר מהכנסה
 
לוח י"ד-14  
הלוואות בולט ובלון שניתנו לשם רכישת דירת מגורים
 
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 18/12/2022