הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

פרק ג' - הדוחות המאזניים

  פרק ג' - הדוחות המאזניים קובץ Excel עודכן ביום
 לוח ג'-1 המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים הרגילים (כולל סניפי חוץ לארץ) (בעבר ג'-3.1,ג'-4.1)  
 לוח ג'-2 המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים הרגילים, סך כל המגזרים - הפעילות בישראל (בעבר ג'-3.2,ג'-4.2)  
 לוח ג'-3 המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים הרגילים, המגזר הלא צמוד (בעבר ג'-5,ג'-6)  
 לוח ג'-4 המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים הרגילים, המגזר הצמוד למדד (בעבר ג'-7,ג'-8)  
 לוח ג'-5 המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים הרגילים, המגזר הצמוד למטבע חוץ (בעבר ג'-9,ג'-10)  
 לוח ג'-6  
המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים הרגילים, מגזר מטבע חוץ, כל המטבעות - הפעילות בישראל (בעבר ג'-11.1,ג'-12.1)
 
 לוח ג'-6.1 המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים הרגילים, מגזר מטבע חוץ, דולר - הפעילות בישראל (בעבר ג'-11.2,ג'-12.2)

 
 לוח ג'-6.2  
המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים הרגילים, מגזר מטבע חוץ, אירו - הפעילות בישראל (בעבר ג'-11.3,ג'-12.3)
 
 לוח ג'-7  
המאזן החודשי של התאגידים הבנקאיים הרגילים, מגזר הפריטים שאינם כספיים - הפעילות בישראל (בעבר ג'-13)
 
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/12/2022