הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

מידע שוטף על התאגידים הבנקאיים - מבוא

מידע שוטף על התאגידים הבנקאיים - מבוא

​"המידע השוטף" מהווה עדכון שוטף לשנתון המתפרסם אחת לשנה על-ידי היחידה למידע ולדיווח בפיקוח על הבנקים: "מידע שנתי על התאגידים הבנקאיים".
מטרת "המידע השוטף" היא לגשר על פער הזמן שבין שני שנתונים, ולהביא לידיעת הציבור את המידע המתקבל מן הבנקים באופן שוטף, מידע אשר בסוף השנה מרוכז ברובו בשנתון. לכן בכל פעם שקים בפיקוח מידע חדש אשר ניתן לפרסמו לציבור, נעדכן את הלוחות שבאתר.

הלוחות שב"מידע השוטף" הם משני סוגים:

  • לוחות המכילים מידע למספר תקופות. בכל עדכון של לוח מסוג זה, יתווסף מידע לתקופת דיווח חדשה, ויגרע המידע של התקופה הראשונה המופיעה בלוח.
  • לוחות "צוברים" המכילים מידע לתקופה אחת בלבד. לוחות אלו ייצברו באתר של בנק ישראל, והמשתמש יוכל לבחור את התקופה הרצויה לו.

כדי להקל על המשתמש, הלוחות שב"מידע השוטף" ממוספרים באותו מספור של הלוחות שבשנתון. כך שקורא המעוניין בלוח מסוים בשנתון, יוכל לבחור אותו מספר לוח גם ב"מידע השוטף", ולהיפך. לכן, לוח שהמידע בו אינו מתעדכן במהלך השנה, לא יופיע במידע השוטף. זו הסיבה לכן שמיספור הלוחות אינו רציף. הלוחות במידע השוטף מוספרו מחדש ובסוגריים ציינו את מספר הלוח כפי שפורסם בעוקדן.

את ההגדרות והמונחים שבשימוש בשנתון ניתן למצוא בהוראות הדיווח לציבור, בהוראות ניהול בנקאי תקין ובהוראות הדיווח לפיקוח.

החל מהרביע השני של 2017 לא מתפרסמים לוחות של מידע שוטף עבור הפרקים ט' ו-י"ב. לצפייה בלוחות של פרקים אלו נא לפנות לפרק המקביל ב-"מידע שנתי" ​​

בלוחות שהתפרסמו החל מיום 3.12.2017 חלק מהנתונים אינם סופיים, ומבוססים על אומדן. השפעת האומדן על הנתונים המפורסמים אינה מהותית.​​​​​

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/12/2022