הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

נתונים וריביות של מערכת הבנקאות ראשי

המפקח על הבנקים - מידע על התאגידים הבנקאיים

הנתונים כוללים לוחות Excel או קבצי pdf ובהם נתונים על מבנה מערכת הבנקאות, הדוחות המאזניים, האשראי, הפיקדונות, ניירות הערך, המחירים, התוצאות העסקיות, השלוחות הבנקאיות מחוץ לישראל, נתונים כלליים ולוחות נוספים.

מידע שוטף

מידע היסטורי על תאגידים בנקאיים​

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 18/12/2022