הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

1. עדכון מס' 2011-02 לקודיפיקציה של הFASB לגבי קביעה של מלווה בדבר ארגון מחדש של חוב בעייתי, 2. עדכון מס' 2011-04 לקודיפיקציה של FASB בדבר תיקונים שמטרתם גיבוש דרישות גילוי ומדידת שווי הוגן משותפות לתקינה האמריקאית ולתקינה הבינלאומית

מכתב בנושא:

1. עדכון מס' 2011-02 לקודיפיקציה של הFASB לגבי קביעה של מלווה בדבר ארגון מחדש של חוב בעייתי, 2. עדכון מס' 2011-04 לקודיפיקציה של FASB בדבר תיקונים שמטרתם גיבוש דרישות גילוי ומדידת שווי הוגן משותפות לתקינה האמריקאית ולתקינה הבינלאומית

תאריך פרסום: 11/08/2011
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: