הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

תיקון חוזה ההלוואה לדיור בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון

מכתב בנושא:

תיקון חוזה ההלוואה לדיור בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון

תאריך פרסום: 21/11/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: