הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

קרן להחזר מע"מ לבנקים בגין ערבויות בהתאם לחוק המכר בפרויקטים לבנייה למגורים

מכתב בנושא:

קרן להחזר מע"מ לבנקים בגין ערבויות בהתאם לחוק המכר בפרויקטים לבנייה למגורים

תאריך פרסום: 27/01/2013
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלימון ההון ומינוף