הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

קובץ שאלות ותשובות לגבי דיווחים של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב הנוגעים להבחנה בין הון והתחייבות

מכתב בנושא:

קובץ שאלות ותשובות לגבי דיווחים של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב הנוגעים להבחנה בין הון והתחייבות

תאריך פרסום: 29/09/2014
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: