הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

עדכון קובץ שאלות ותשובות- הנחיות המפקח על הבנקים בנושא שוק ההלוואות לדיור

מכתב בנושא:

עדכון קובץ שאלות ותשובות- הנחיות המפקח על הבנקים בנושא שוק ההלוואות לדיור

תאריך פרסום: 04/12/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלוואות לדיור