הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

מודלים וכלים טכנולוגיים בתיחום איסור הלבנת הון ומימון טרור - דגשים לניהול סיכוני מודל, שימוש וחדשנות

מכתב בנושא:

מודלים וכלים טכנולוגיים בתיחום איסור הלבנת הון ומימון טרור - דגשים לניהול סיכוני מודל, שימוש וחדשנות

תאריך פרסום: 30/12/2020
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: ציות ואיסור הלבנת הון
נושא: איסור הלבנת הון