הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

חובת יידוע הלקוח אודות פערי ריביות

מכתב בנושא: 201501

חובת יידוע הלקוח אודות פערי ריביות

תאריך פרסום: 18/01/2015
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: ריבית
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 01/12/2022