הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

השלכות של סיכוני אבטחת מידע ותקריות קברניטיות על הדוח לציבור

מכתב בנושא:

השלכות של סיכוני אבטחת מידע ותקריות קברניטיות על הדוח לציבור

תאריך פרסום: 06/12/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: