הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הגבלות על מתן הלוואות לדיור - הבהרה לעניין תקופת המעבר

מכתב בנושא:

הגבלות על מתן הלוואות לדיור - הבהרה לעניין תקופת המעבר

תאריך פרסום: 15/09/2013
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלוואות לדיור