הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הארכת תוקף ההקלות לעניין קבלת שירותים בנקאיים באמצעות הטלפון במסגרת ההתמודדות עם משבר נגיף הקורונה

מכתב בנושא:

הארכת תוקף ההקלות לעניין קבלת שירותים בנקאיים באמצעות הטלפון במסגרת ההתמודדות עם משבר נגיף הקורונה

תאריך פרסום: 15/09/2020
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: