הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בהתאם לסעיף 5א3(ד)(2) לחוק הבנקאות(שירות ללקוח), התשמ"א- 1981

מכתב בנושא: 202030

דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בהתאם לסעיף 5א3(ד)(2) לחוק הבנקאות(שירות ללקוח), התשמ"א- 1981

תאריך פרסום: 26/07/2020
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 22/01/2023