הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

דיווח בדבר מעבר מערך התשלומים בישראל לתקן EMV

מכתב בנושא:

דיווח בדבר מעבר מערך התשלומים בישראל לתקן EMV

תאריך פרסום: 29/06/2015
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: