הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

דוח כספי מעודכן של חייבים שנרכשו בעסקאות של ניכיון חייבים (Factoring)

מכתב בנושא:

דוח כספי מעודכן של חייבים שנרכשו בעסקאות של ניכיון חייבים (Factoring)

תאריך פרסום: 14/05/2009
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: