הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

אימוץ עדכונים לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב- הפרשות להפסדי אשראי צפויים והוראות נוספות

מכתב בנושא: 201805

אימוץ עדכונים לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב- הפרשות להפסדי אשראי צפויים והוראות נוספות

תאריך פרסום: 28/03/2018
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: דיווח כספי
נושא: CECL
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 22/01/2023