הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהול חשבון

טיוטה מספר 111468

פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהול חשבון

תאריך פרסום: 26/12/2022
תאריך תוקף: 09/01/2023
מספר חוזר:
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: חשבונות בנק
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 26/12/2022