הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

נספח י"ט– קביעה אם שינוי בתנאי חוב מהווה ארגון מחדש של חוב בעייתי

מספר הוראה 637-225-226

נספח י"ט– קביעה אם שינוי בתנאי חוב מהווה ארגון מחדש של חוב בעייתי

תאריך פרסום: 22/05/2016
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: