הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

גורקוב מיכאל

גורקוב מיכאל

חוקראגף פיננסי - תחום מדיניות מקרו יציבותית

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

כלכלה פיננסית

סרטים וראיונות

2:15
מיכאל גורקוב על הקשר בין מחירי הנפט לאינפלציה

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים