הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

גורקוב מיכאל

גורקוב מיכאל

חוקראגף פיננסי - תחום מדיניות מקרו יציבותית

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

כלכלה פיננסית

סרטים וראיונות

2:15
"למחירי הנפט יש השפעה משמעותית על האינפלציה. ראינו את זה בכל התרחישים"

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים