בשנותיה הראשונות של המדינה, כשחסרו מצלצלים לשימוש הציבור, החליט האוצר להוציא למחזור מעות נייר, כדי למלא את החסר. היו אלה מעות מסדרת המיל ומסדרת הפרוטות, והן הונפקו ב- 1948 וב-1952.