חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996 קובע כי, עובדת או עובד המועסקים אצל מעסיק בעבודה שווה זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה.  

בהתאם לתיקון לחוק זה (אוגוסט 2020) נדרש הבנק לפרסם דוח שכר שנתי בהתייחסות מגדרית ולפרט את פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים בכל קבוצה. 

מובא בזאת לרשות הציבור דוח הבנק לשנת 2022:

לצפייה בדוח לחץ כאן

דוח פומבי מונגש שכר שווה 2022